Yozakura Quartet Tsuki ni Naku

Yozakura Quartet Tsuki ni Naku (2012)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Yozakura Quartet Tsuki ni Naku

Câu chuyện xoay quanh bốn thiếu niên; Akina, Hime, Ao, và Kotoha, mỗi trong số họ có khả năng độc đáo của riêng mình. Họ chạy một văn phòng gọi là Hiizumi Văn Phòng Cố Vấn cuộc sống, nơi mà công việc của họ là để giúp đỡ và bảo vệ người dân thị trấn của Sakurashin, một thị trấn nơi con người và yêu quái cùng tồn tại. Thị trấn được bảo vệ bởi một rào cản tạo ra bởi sakura tinh thần được gọi là Bảy trụ cột. Bảy trụ cột tồn tại trong cả hai thế giới con người và thế giới yêu quái và là điều duy nhất mà giữ cả hai thế giới kết nối với nhau. Tuy nhiên, sự cố kỳ lạ gần đây đã xảy ra trong thị trấn của họ và ai đó đã đe dọa an toàn của nó. Đó là vào bốn trong số họ để bảo vệ thị trấn họ yêu thích.