Vượt Biên

Crossing Over (2009)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Vượt Biên

Vượt Biên kể về Crossing Over là nhân vật về dân nhập cư vào Mỹ từ nhiều quốc gia khác nhau. Đang đấu tranh để đạt được trạng thái pháp lý tại Los Angeles. Bộ phim với biên giới, gian lận tài liệu, người tị nạn và trình thẻ xanh, thực thi công việc tại chỗ, nhập tịch, Văn phòng chống khủng bố và các cuộc đụng độ của các nền văn hóa...

Vượt Biên

Vượt Biên

Vượt Biên