Vấy Bùn

Mud (2012)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Vấy Bùn

Vấy Bùn kể về một kẻ trốn chạy pháp luật. Khi tới Arkansas, Mud làm quen và thân thiết với hai cậu học sinh Ellis và Neckbone. Dù chạy trốn nhưng Mud luôn nỗ lực tìm cách để được đoàn tụ với tình yêu của đời mình, Juniper. Trong khi đó, Ellis và Neckbone cố gắng giúp Mud ẩn náu.

Vấy Bùn - Mud

Vấy Bùn - Mud

Vấy Bùn - Mud

Vấy Bùn - Mud

Vấy Bùn - Mud

Trailer