Tuổi 20

20 (2013)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Tuổi 20

Thanh tiểu kiếm này tuy chẳng quý báu gì, nhưng rất tiện sử dụng, có thể cất vào trong tay áo. Khanh hãy giữ lấy mà dùng. Xem Phim Tuổi 20 Giang Thừa Phong kính cẩn vái tạ, nhận lấy thanh tiểu kiếm, rồi đem cất vào trong tay áo, quả thật là rất tiện dụng. Sau đó, Bạch Thiếu Lăng đem yếu quyết của một môn kiếm pháp, một pho chưởng pháp, một môn khinh công và một môn cách không điểm huyệt giảng giải thật kỹ. Chàng còn bắt Giang Thừa Phong phải luyện đi luyện lại cho đến khi thật thuần thục mới thôi. Tiếp đó, chàng mới dặn dò kỹ lưỡng những việc phải làm sau này. Xem Phim Tuổi 20 Khi đã xong xuôi mọi chuyện thì trời cũng đã gần sáng, Giang Thừa Phong phải về phòng để lo liệu mọi thứ cần thiết, chuẩn bị lên đường. Trước lúc Giang Thừa Phong rời khỏi thì Bạch Thiếu Lăng lại lấy ra một xấp ngân phiếu trao cho chàng. Chàng xem lại thì thấy tất cả số đó lên đến năm mươi vạn lượng ngân phiếu, một số mục thật lớn.

Tuổi 20 - Images 1

Chúa thượng đã ban cho, hiền điệt hãy cứ nhận lấy, biết đâu sau này rồi sẽ có lúc cần dùng đến. Giang Thừa Phong liền sụp lạy tạ ân, nhận lấy. Chàng biết đây là một loại linh dược cực kỳ trân quý, vì phụ thân chàng là Đại Mạc Bá chủ cũng được điện hạ ban cho ba viên. Lão xem nó là bảo vật trấn cung, quý hơn cả tính mạng. Xem Phim Tuổi 20 Nay Bạch Thiếu Lăng ban nó cho chàng chứng tỏ chàng được ưu ái hết mực. Chợt nhớ đến một việc, Bạch Thiếu Lăng lại nói. Khanh thuộc dòng vương thất, là thế tử của Trường Thanh Cung, sau này sẽ kế thừa bảo vị, không nên xưng là tại hạ đối với những kẻ có địa vị thấp hơn mình.

Từ khóa:

Tuổi 20

,

20

Trailer