Trung Nguyên Kiếm Khách 2

The Righteous Guards 2 (1997)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Trung Nguyên Kiếm Khách 2

Trung Nguyên Kiếm Khách 2, The Righteous Guards 2 sẽ kể về tam tiểu thư Triệu Yến Linh cùng đoàn hộ tống huyết thư lên kinh thành vạch trần cha con nghiêm tung. Họ sẽ phải đối đầu với thiết y vệ và đưng sau thiết y vệ là người có võ công cao cường nhất. Họ sẽ đương đầu ra sao và liệu có tới được kinh thành trình huyết thư cho hoàng thượng.

Trailer