Sứ Mệnh Nguy Hiểm

Serenity (2005)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Sứ Mệnh Nguy Hiểm

Sứ Mệnh Nguy Hiểm là câu chuỵện về con tàu vũ trụ được gọi là Serenity đang chứa chấp một hành khách với một bí mật chết người. Sáu phiến quân chạy trốn. Một sát thủ trong việc theo đuổi. Khi phi hành đoàn phản bội of Serenity đồng ý để ẩn một kẻ chạy trốn trên tàu của họ, họ tìm thấy chính mình trong một trận chiến tuyệt vời giữa quân đội không ngừng hành động đóng gói có thể của một chế độ độc tài toàn trị sẽ phá hủy bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai để có được trở lại cô gái và kẻ khát máu sinh vật người đi lang thang các lĩnh vực thám hiểm không gian...

Sứ Mệnh Nguy Hiểm

Cảnh Trong Phim Sứ Mệnh Nguy Hiểm - (1)

Sứ Mệnh Nguy Hiểm

Cảnh Trong Phim Sứ Mệnh Nguy Hiểm - (2)

Sứ Mệnh Nguy Hiểm

Cảnh Trong Phim Sứ Mệnh Nguy Hiểm - (3)

Sứ Mệnh Nguy Hiểm

Cảnh Trong Phim Sứ Mệnh Nguy Hiểm - (4)

Sứ Mệnh Nguy Hiểm

Cảnh Trong Phim Sứ Mệnh Nguy Hiểm - (5)

Trailer