Sự Chia Cách Khác Biệt

What Kind Of Goodbye (2014)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Sự Chia Cách Khác Biệt

Câu chuyện về một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau vào cuối cuộc sống của họ và một ngày rất đặc biệt mà họ chia sẻ với nhau. Người đàn ông muốn đi đến kết thúc, trong khi người phụ nữ thực sự muốn sống. What Kind Of Goodbye kể về 1 ngày đặc biệt của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ khi họ gặp nhau vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Sự Chia Cách Khác Biệt - Images 1

Trailer