Những Cảnh Sát Kỳ Lạ

New Kids Turbo (2010)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Những Cảnh Sát Kỳ Lạ

Những Cảnh Sát Kỳ Lạ, New Kids Turbo năm người bạn từ Maaskantje đang bị thải hồi vì khủng hoảng kinh tế. Họ quyết định không trả tiền cho bất cứ điều gì nữa. Họ đang móc túi bia và thức ăn, trong khi cảnh sát nỗ lực chấm dứt cố gắng của họ. Thật không may, cảnh sát từ Maaskantje ko thể ngăn chặn năm người bạn để bộ trưởng quốc phòng quyết định gửi trợ giúp ....