Nhà Văn Phá Án 6

Castle Season 6 (2013)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Nhà Văn Phá Án 6

Phim Nhà Văn phá Án 6 Beckett cho Castle là câu trả lời cho câu hỏi rất quan trọng của mình, và đồng ý kết hôn với anh ta, nhưng cũng di chuyển đến DC cho công việc mới của mình. Sau 6 tuần, Castle đứng đầu DC để cô ấy ngạc nhiên. Castle muốn giúp Beckett với trường hợp của cô nhưng tiếc là nó được phân loại. Castle quản lý để có được trong các trường hợp nhưng bị bắt giữ và đối xử như một hợp âm mưu trong khi Beckett được giảng dạy trên có một vị hôn phu can thiệp. Trong phim Nhà Văn Phá Án 6, Castle trở về nhà để tìm hiểu rằng ông đang gặp khó khăn hơn, như ông đã được tiếp xúc với một tác nhân hóa học và bây giờ Beckett đang cố gắng cứu mạng sống mình.

Nhà Văn Phá Án 6

Nhà Văn Phá Án 6

Trailer