Nguyệt Quang Bảo Hợp

Just Another Pandora's Box (2010)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Nguyệt Quang Bảo Hợp

Phim Nguyet Quang Bao Hop Nhưng tôi từ chối. Những năm 1980, chúng tôi không cần thêm nguồn vốn nào khác, vì các nhà đầu tư sẵn lòng cấp vốn cho mọi bước tăng trưởng của Starbucks. Thời gian đầu chúng tôi cũng gặp rất ít sự cạnh tranh, và các đối thủ phát triển bằng cách nhượng quyền kinh doanh chưa bao giờ xây dựng một thương hiệu mạnh cả. Bằng các quyền mua cổ phiếu, chúng tôi có thể tạo ra trong nội bộ của mình lòng quyết tâm và cảm giác làm chủ vượt hẳn cái mà những người sở hữu quyền kinh doanh mang đến các doanh nghiệp của họ. Trên thực tế, “nhượng quyền kinh doanh” là từ gần như bị cấm ở Starbucks.