Mộc Phủ Phong Vân 2

Mu Fu Feng Yun 2 (2014)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Mộc Phủ Phong Vân 2

Trương huynh vừa rồi quả đã đưa được ra một phương cách thật xác đáng vô cùng. Thử hỏi con người ta vốn tin vào thứ gì nhất ? Chính là quỷ thần. Phim Mộc Phủ Phong Vân 2 Kể cả cho người có chính danh, nhưng không có được sức mạnh của thần, vị tất đã có được cái thanh uy hiếm có của người được quỷ thần phò trợ. Nếu chúng ta có thể dàn xếp một chút, mượn sức mạnh của thần đem quốc ấn tới, trao tận tay chủ soái, dám đảm bảo sẽ gây dựng được thanh uy cực lớn khắp phương nam, chắc chắn sẽ thu hút được vô số những người dân sùng kính thần linh theo về.

Mộc Phủ Phong Vân 2 - Images 1

Xem Phim Mộc Phủ Phong Vân 2 Nghe hết, Triệu Quang Phục chỉ còn biết thầm tán tưởng trong lòng. Nghĩ ra nổi một phương án động thiên như thế, xem ra chỉ có thể có trí lực vô song của hai huynh đệ họ Trương. Đúng là chàng chưa bảo giờ phải thất vọng kể từ cái ngày thu dụng hai người bọn họ vào hàng ngũ Vạn Xuân quân. Đó là một chủ ý rất hay, nhưng chúng ta sẽ chọn lấy ai làm thần nhân để tiến dâng đế vị lên tay chủ soái.

Mộc Phủ Phong Vân 2 - Images 2

Hai vị tướng họ Trương thấy chủ soái của mình không dưng mỉm cười thần thần bí bí, sớm đã đoán ra rằng chàng có suy nghĩ bên trong, liền cùng nhau chắp tay mà rằng. Mộc Phủ Phong Vân 2 Trải hàng trăm năm về trước, Chử Đồng Tử từ một người đánh cá nghèo khó, chỉ trong một kỳ ngộ bất ngờ đã được mối nhân duyên cùng công chúa Tiên Dung. Lại cùng nhờ kỳ ngộ mà tình có được sức mạnh của tiên thần, chống lại giặc thù bốn cõi, gây dựng nên cơ nghiệp. Sau thì tiếp tục tự tu chân mà đắc đạo thành thánh, dẫn tiến tới vô cực.

Mộc Phủ Phong Vân 2 - Images 3

Không sớm chẳng muộn Chử Đồng Tử đã trở thành một con người tuyệt đối đáng tôn phục, sùng kính trong mắt người dân nam quốc. Phim Mu Fu Feng Yun 2 Ông ta giống như một đại biểu lớn của những con người nghèo khổ, có thể chèo thuyền vượt qua tất cả những gian truân, trắc trở để đi đến đỉnh cao, chính là hình mẫu mà tất cả những người dân Vạn Xuân quốc, những con người đang phải chịu kiếp nô lệ muốn noi theo. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng thế này, việc chiến đấu với giặc ngoại xâm cũng nào có khác đưa thuyền vượt thác lũ. Nếu có thể có được quyền lực từ Chử Đồng Tử, có thể xem như một sự động viên cực lớn cho sĩ tốt toàn quân.

Trailer