Lực Lượng Kháng Chiến Phần 1

Defiance Season 1 (2013)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Lực Lượng Kháng Chiến Phần 1

Lực Lượng Kháng Chiến Phần 1 được mở đầu trong một tương lai Trái đất phần lớn bị tàn phá sau chiến tranh lâu dài với những kẻ xâm lược ngoài hành tinh, Jeb Nolan và con gái nuôi của mình Irisa sống trong vùng đất cằn cỗi, các khu vực mở mà không có chính phủ. Sau một cuộc gặp gỡ với Chúa Riders, một chiếc xe máy băng nhóm lưu động, họ thấy mình ở thành phố của Defiance, trước đây St. Louis. Họ đã được tại hòa bình với doanh nghiệp trong 15 năm và thị trưởng mới, Amanda nước hoa hồng, muốn giữ nó như vậy.

Lực Lượng Kháng Chiến Phần 1

Lực Lượng Kháng Chiến Phần 1

Lực Lượng Kháng Chiến Phần 1

Trailer