Luật Sống Còn

The Gangster (Gangster Antapan) (2013)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Luật Sống Còn

Luật Sống Còn ( The Gangster ) phim phản ánh thực trạng xã hội của Thái Lan những thập niên 50, 60. Với sự lộng hành của các băng đảng xã hội đen.

Luật Sống Còn

Luật Sống Còn

Luật Sống Còn