Là Chính Mình

We Are What We Are (2013)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Là Chính Mình

Phim Là Chính Mình Một gia đình dường như lành và nhân từ, các Parkers đã luôn luôn giữ cho mình, và vì lý do tốt. Đằng sau cánh cửa đóng kín, tộc trưởng Frank quy tắc gia đình của mình với một sự nhiệt tình nghiêm ngặt, quyết tâm giữ hải của tổ tiên mình còn nguyên vẹn bất cứ giá nào. Phim Là Chính Mình Như một cơn mưa xối xả di chuyển vào khu vực, đình công thảm kịch và cô con gái Iris và hoa hồng được buộc phải đảm nhận trách nhiệm đó mở rộng ra ngoài những người trong một gia đình điển hình. Phim Là Chính Mình Như cơn mưa không ngừng tiếp tục tràn ngập thị trấn nhỏ của họ, chính quyền địa phương bắt đầu phát hiện ra manh mối mang lại cho họ gần gũi hơn với bí mật mà Parkers đã tổ chức chặt chẽ trong nhiều năm.

Là Chính Mình

Là Chính Mình

Là Chính Mình

Là Chính Mình

Là Chính Mình

Trailer