Kinh Thánh Phần 1

The Bible Season 1 (2013)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Kinh Thánh Phần 1

Noah chịu đựng cơn thịnh nộ của Chúa; Áp-ra-ham đến Đất Hứa nhưng vẫn phải chứng minh niềm tin của mình vào Thiên Chúa; Moses dẫn người Israel ra khỏi Ai Cập, và đức tin của ông vào Thiên Chúa được đền đáp khi Biển Đỏ cho phép người Israel thoát khỏi cỗ xe của Pharaoh; Moses đưa ra thông điệp cuối cùng của mình từ Thiên Chúa - Mười Điều Răn.

Trailer