Kị Sĩ Ma Giới: Cơn Thịnh Nộ Của Rồng

Garo And The Wailing Dragon (2013)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Kị Sĩ Ma Giới: Cơn Thịnh Nộ Của Rồng

Kị Sĩ Ma Giới: Cơn Thịnh Nộ Của Rồng Để bảo vệ nhân loại, Kouga Saezima làm cho một hợp đồng với mạnh mẽ Kazari. Kouga Saezima đi đến đất hứa để mang lại Nageki không Kiba (Fang of Sorrow). Khi anh ấy có, Kouga Saezim mất thanh kiếm Garo, quần áo ma thuật và vòng Mado, mà ông luôn luôn mang theo khi ông chiến đấu. Sau đó, Kouga Saezima trong một khu rừng rậm cứu một cô gái được gọi là Tu Di. Cô tự gọi mình là "điều".

Kị Sĩ Ma Giới: Cơn Thịnh Nộ Của Rồng

Kị Sĩ Ma Giới: Cơn Thịnh Nộ Của Rồng

Kị Sĩ Ma Giới: Cơn Thịnh Nộ Của Rồng