Jock Chú Chó Dũng Cảm

Jock The Hero Dog (2011)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Jock Chú Chó Dũng Cảm

Phim Jock Chu Cho Dung Cam Đối với tôi, việc lựa chọn Orin là nước đi quá rõ ràng. Tôi tin tưởng anh tới mức khó lòng thấy hứng thú với chuyện tuyển về một ai đó ngoài công ty. Mặc dù Orin và Howard Behar từ lâu đã là hai đối trọng ngang bằng nhau, mỗi người giám sát khoảng một nửa các cơ quan chức năng trong công ty, nhưng đến giữa năm 1994 Howard Behar muốn đến với những thử thách mới. Chúng tôi vừa bắt đầu hoạch định việc mở rộng ra nước ngoài, và anh muốn bắt tay xây dựng đề án này ngay từ đầu.

Jock Chú Chó Dũng Cảm, Jock The Hero Dog