Hành Trình Xâm Lược

Keroro Gunsou (2013)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Hành Trình Xâm Lược

Anime cho Keroro Gunsou bắt đầu phát sóng vào năm 2004 và kết thúc chạy của nó vào năm 2011. Thích ứng mới này sẽ được thực hiện với hình ảnh động flash, các loại công cụ bạn sẽ thấy trên Newgrounds. Một điều cần so sánh nó với sẽ là một phim hoạt hình, "Boku no Imouto Wa Osaka-Okan" (Little Sister của tôi là một Osaka Mama). Bộ phim đã được thực hiện với hình ảnh động flash, và mỗi tập phim là khoảng 5 phút mỗi. Có thể bạn có thể mong đợi như nhau cho loạt Keroro mới này. Mặt trời mọc sẽ được sản xuất hàng loạt này, giống như họ đã làm với các phim hoạt hình ban đầu. Các diễn viên từ phim hoạt hình ban đầu cũng sẽ trở lại cho bộ phim mới này.