Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Remembering Lichuan (2013)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Bộ phim nói về Vua Tống cả giận, cho người chôn riêng một nơi, làm hai mộ cách xa nhau. Được ba hôm, bỗng một đêm có giống cây Văn Tử mọc ở cạnh hai ngôi mộ. Chỉ trong tuần nhật, cây ấy dài hơn ba thước, những cành quấn quít lấy nhau như một. Thỉnh thoảng có một đôi chim uyên ương đậu ở trên cành, giao đầu kêu nhau một giọng bi thương. Người trong xóm thương xót, cho đó là oan hồn của vợ chồng Hàn Phùng hóa sinh; và gọi thứ cây ấy là "Cây tương tư".

Trong tác phẩm "Đoạn trường tân thanh" của Nguyễn Du có câu: Trong khi chắp cánh liền cành, Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên. "Chắp cánh liền cành" ý nói: vợ chồng gắn bó. Trong "Chinh phụ ngâm" của Đặng Trần Côn, có câu: An đắc tại thiên vị tỷ dực điểu, Tại địa vị liên lý chi. Bà Đoàn Thị Điểm diễn nôm: Thiếp xin về kiếp sau này, Như chim liền cánh, như cây liền cành. Trong "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị đời nhà Đường bên Tàu, đoạn thuật lời thề giữa đêm thất tịch của Đường Minh Hoàng cùng Dương Quí Phi tại điện Trường Sinh, có câu: Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu, Tại địa nguyện vi liên lý chi. Nghĩa là: Trên trời nguyện hóa chim liền cánh, Dưới đất làm cây nhánh dính liền để nói ý: vợ chồng gắn bó chung thủy đời đời, không bao giờ xa rời nhau.

Trailer