Dời Non Lấp Bể

Phàn Lê Huê (2008)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Dời Non Lấp Bể

Dời Non Lấp Bể bộ phim tình cảm đài loan do đạo diễn Dương Di, Kim Ngạo Quân chỉ đạo, phim dài 44 tập, do các diễn viên tham gia Thôi Hạo Nhiên, Trần Bảo Quốc, Lý La, Lưu Mông Vân, Mã Cảnh Đào, Dương Hạo Nam, Vương Trung Hoành, Trương Phục Kiến, Phạm Hồng Hiên, Tôn Túy Phụng.

Dời Non Lấp Bể

Nội dung Phim Dời Non Lấp Bể kể về Thôn Thạch Phùng của nước Đại Chúc bị hai ngọn núi là Thái Hành Sơn và Vương Ốc Sơn vây xung Xem Phim Dời Non Lấp Bể quanh vào hơn 2000 năm trước khiến cho nhân dân của thôn Thạch Phùng sống trong cảnh khó khăn và nghèo đói.

Dời Non Lấp Bể

Ô đả mọi cách, Lê môn thoả nhất định kháng cự sạch, Dương Phiên quyết công tặng Lê món chẳng đang đàng sống kè cách vu cho nàng tội lỗi giết thịt ba và huynh cả khiến tặng Lê khuơ đại hồi xuất giá như vào máu gia, đưa theo khuyết điểm danh không thể rột rửa, làm tặng dân đinh.

Dời Non Lấp Bể

Lúc bấy giờ có một người tên là Ngu Công vì xót lòng khi thấy người dân sống trong cảnh khổ nên ông đã kêu gọi Xem Phim Dời Non Lấp Bể mọi người cùng ông dời núi mở đường đi.

Dời Non Lấp Bể

San trường đoản cú xót thương chuyển sang hiềm oán đất, cộng đồng sự ganh tức mực tàu Táo Tiên cùng – là người vợ nhỉ dùng phương kế thắt đanh San cưới đi, và sự ghẻ lạnh ngữ mạ chồng, Lê khuơ thoả nếu như sống những tháng ngày hẹp tủi nhục tại Tiết gia.

Trailer