Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười 3

The Gods Must Be Crazy 3 (2000)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười 3

Phim Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười 3 Trong lòng nàng sóng cuộn ba đào, nên chỉ nghĩ đến chuyện thi phóng kiếm thuật đã sớm bị thất cơ. Nếu thực sự vẫn giữ tình trạng này, thì việc luyện kiếm chẳng thành, mà ngay đến cả tinh thần lực cũng sẽ càng lúc càng bị đả kích nghiêm trọng. Triệu Quang Phục thẳng thừng nói. Sau khi đưa cô gái về tư doanh từ thảm biến ngày trước, chàng đã không giây phút nào không để tâm đến Y Liên, kinh sợ khi phát hiện thấy bản thân nàng ta chẳng những không hề tiến triển tốt hơn, mà dường như còn trở nên càng lúc càng lún sâu vào lửa hận, làm cho tinh thần càng lúc càng bị triệt diệt, thực sự vô cùng lo ngại.

Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười 3 - Images 1

Trailer