Biệt Đội Cứu Hỏa

Ladder 49 (2004)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Biệt Đội Cứu Hỏa

Biệt Đội Cứu Hỏa tập sự Jack Morrison đáo hạn vào một cựu chiến binh dày dạn tại một trạm cứu hỏa Baltimore. Jack đã đạt đến một ngã tư, tuy nhiên, như sự hy sinh anh ta đã đã đặt anh ta theo cách vô số lần nguy hiểm và ảnh hưởng đáng kể mối quan hệ của ông với vợ và các con của mình. Đối phó với các vụ cháy tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình, ông đã bị giữ lại bên trong một tòa nhà 20 tầng. Và như ông đã phản ánh về cuộc sống của mình, bây giờ Trợ lý Trưởng Kennedy điên cuồng điều phối các nỗ lực để cứu anh ta.

Biệt Đội Cứu Hỏa, Ladder 49

Biệt Đội Cứu Hỏa, Ladder 49

Biệt Đội Cứu Hỏa, Ladder 49

Trailer