Bệnh Nghề Nghiệp

And Now A Word From Our Sponsor (2013)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Bệnh Nghề Nghiệp

Phim Bệnh Nghề Nghiệp là một bộ phim năm 2013 về một CEO quảng cáo bị bệnh bên chỉ toàn nói các slogan quảng cáo , những người chỉ có thể nói những cụm từ bắt sản phẩm, diễn viên Bruce GreenwoodParker Posey , đạo diễn Zack Bernbaum. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Bệnh Nghề Nghiệp

Hình Ảnh Phim Bệnh Nghề Nghiệp

 

Bệnh Nghề Nghiệp

Hình Ảnh Phim Bệnh Nghề Nghiệp

 

Bệnh Nghề Nghiệp

Hình Ảnh Phim Bệnh Nghề Nghiệp

 

Bệnh Nghề Nghiệp

Hình Ảnh Phim Bệnh Nghề Nghiệp

 

Bệnh Nghề Nghiệp

Hình Ảnh Phim Bệnh Nghề Nghiệp

 

Trailer