Bằng Chứng Tội Ác

Evidence (2013)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Bằng Chứng Tội Ác

Bằng Chứng Tội Ác, Evidence kể về một thám tử săn tìm một kẻ giết người sử dụng đoạn băng video quay bằng chứng các nạn nhân của một vụ thảm sát tại một trạm xăng bị bỏ rơi. Nghĩa vụ chứng minh là nghĩa vụ của một bên trong một cuộc tranh cãi hoặc tranh chấp để cung cấp đủ bằng chứng để chuyển các đảng khác hoặc niềm tin của bên thứ ba từ vị trí ban đầu của họ. Nghĩa vụ chứng minh phải được thực hiện bởi cả hai thiết lập xác nhận bằng chứng và phủ nhận bằng chứng đối lập. Kết luận rút ra từ bằng chứng có thể bị chỉ trích dựa trên một sự thất bại nhận thức để thực hiện nghĩa vụ chứng minh.

Trailer