Bạch Phát Ma Nữ 2

The Bride With White Hair 2 (1994)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Bạch Phát Ma Nữ 2

Bạch Phát Ma Nữ 2, The Bride With White Hair 2 tiếp tục việc  Lian Nichang cảm thấy bị phản bội bởi người yêu của mình, Zhuo Yihang, và từ đó đã biến thành sự xấu xa phù thủy trắng tóc. Cô bắt đầu một giáo phái nữ quyền mà chấp nhận những phụ nữ bị lợi dụng bởi những người đàn ông. Các thành viên của nó bao gồm Trần Viên Viên , người bị phản bội bởi Ngô Tam Quế . Trong khi đó, Zhuo Yihang đang chờ đợi trên một ngọn núi phủ tuyết trắng cho một bông hoa hiếm nở hoa, như ông tin rằng nó có thể biến tóc Lian Nichang của màu đen một lần nữa. Lian Nichang thề sẽ giết các thành viên còn sống sót của tám nghệ thuật các giáo phái võ lớn, người xem cô như là kẻ thù tuyên thệ nhậm chức sau khi cô ấy giết người cao niên của họ.

Trailer