Ba Đời Chồng

Thrice Married Woman (2014)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Ba Đời Chồng

Phim Ba Đời Chồng Hoàng thiên nghe thấu, nhưng có ngờ được ai đúng ai sai. Chỉ trong một đêm, theo lời nguyền ấy, cả tiểu vương quốc của Chử Đồng Tử bị cuốn bay về trời, cùng với ái thê. Chỉ còn chàng ở lại, tuyệt vọng đợi chờ tháng năm, nhưng tháng năm mỏi mòn, người vẫn không đến được với mục tiêu cuối. Triệu Quang Phục giật mình mở mắt, cảm thấy như một dòng nghịch lưu chuyển đổi ở nơi xa. Dường như những ý thức đang từ từ rút cạn những hình ảnh cuối cùng khỏi con người chàng Xem Phim Ba Đời Chồng.

Ba Đời Chồng - Images 1

Phải chăng, Tiên Dung vẫn đang luôn đợi chờ chàng. Ba Đời Chồng Phải chăng, chàng có thể tìm lại tất cả. Tội lỗi này ai quản được đây ? Hoàng thiên đã có thánh chiếu, buộc chàng phải triệt diệt máu tiên, giáng phàm chịu phạt ở Nhất Dạ Trạch, chỉ khi nào tạo được công tích nổi trội, mới có thể đi tìm Tiên Dung. Mấy mươi năm qua, quốc thổ bao lần trải qua đại nạn, mà mãi mới có Triệu Quang Phục xuất hiện ở đây. Xua đi bóng hình cô tịch, cũng là tìm đến niềm hi vọng mới.

Trailer